logo
 O firmieProduktyCertyfikatyReferencjeInfoKontakt

Bänninger Reiskirchen Polska Sp. z o.o.
Kopijników 73 B
PL 03-274  Warszawa

Forma prawna:
Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością  wpisana pod numerem
KRS 150961 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XIII  Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy  100.000 PLN

NIP 951-18-66-018
VAT-EU PL9511866018
Regon 013178096


Zapraszamy:  poniedziałek  -  piątek,  w godzinach  8:00  do  16:00

tel.  228 776 416
tel.  228 776 417
e-mail: b-r@b-r.pl

LOKALIZACJA

 

 
Formularze zamówień
:
- materiały instalacyjne w kolorze  białym
- materiały instalacyjne w kolorze  zielonym

 

Copyright © 2007
Bänninger Reiskirchen
Polska Sp. z o.o.
O firmie | Produkty | Certyfikaty | Referencje | Info | Kontakt Projekt i wykonanie
Verdox