logo
 O firmieProduktyCertyfikatyReferencjeInfoKontakt

PP-R CT  to polipropylen o handlowej nazwie Beta-PP-R, produkowany z  najnowszej generacji  surowców opracowanej przez wiodącą w branży tworzyw sztucznych -  Borealis SA (AB), światowy koncern z ponad  40-to letnim doświadczeniem w wytwarzaniu innowacyjnych polietylenów i polipropylenów najwyższej jakości.
PP-R CT  to nowatorski materiał posiadający strukturę dającą wyraźnie większą odporność na naprężenia hydrostatyczne, zwłaszcza w wyższych temperaturach i długich okresach eksploatacji.
Przekłada się to na zdecydowaną poprawę wytrzymałości czasowej  PP-R CT  w relacji do standardowych polipropylenów.
Właściwości  PP-R CT  umożliwiają stosowanie rur o cieńszych ściankach, tj. większych średnicach wewnętrznych i w rezultacie mniejszych średnicach zewnętrznych w większości rurociągów, które układano dotychczas z tradycyjnego PP-R.
Przy takich samych lub nawet wyższych parametrach pracy instalacji. Patrz tabela poniżej.

Dopuszczalne  ciśnienia robocze  (w barach) dla rur z  PP-R CT  w porównaniu
z rurami ze standardowego PP-R przy współczynniku bezpieczeństwa (SF) 1,5 

Temperatura
w ° C
Okres eksploatacji
w latach
S 3,2 (SDR 7,4)
S 2,5 (SDR 6)
PP-R
PP-R CT
PP-R
PP-R CT
20
50
20,4
24,3
25,7
30,6
60
50
10,2
12,8
12,9
16,2
70
50
  6,7
10,7
  8,5
13,5
95
5
  4,1
  7,1
  5,2
  8,9
95
10
  3,4
  6,9
  4,3
  8,7

Przykładowe wartości zestawione w tabeli dobitnie wskazują na możliwość zastąpienia rur ze standardowego PP-R w powszechnie do tej pory stosowanej  serii wymiarowej  S 2,5  rurami z      PP-R CT  w serii wymiarowej  S 3,2.
Dla przypomnienia - w serii wymiarowej  S 2,5 (SDR 6)  grubość ścianki rury o średnicy zewnętrznej     20 mm wynosi  3,4 mm. Natomiast w serii wymiarowej  S 3,2 (SDR7,4)  grubość ścianki rury o tej samej średnicy zewnętrznej wynosi już tylko  2,8 mm.

Zastosowanie rur z  PP-R CT  w montowanej instalacji daje realną możliwość uzyskania wyraźnie większej pojemności hydraulicznej tej instalacji lub zdecydowanego podwyższenia jej ciśnień roboczych.

Większa o ponad 18 % pojemność hydrauliczna będąca konsekwencją większych średnic wewnętrznych poprawia znacząco wydajność instalacji przewidzianych do transportu większych ilości wody, np. w wysokościowcach.
Mniejsze grubości ścianek to zredukowana o ponad 14 % waga rur. Lżejsze rury to łatwiejszy transport oraz montowanie rurociągów.

Instalacja z  PP-R CT, obliczona przy pomocy profesjonalnego programu do projektowania, pozwoli w wielu przypadkach na zastosowanie rur o mniejszych średnicach zewnętrznych niż w przypadku standardowego PP-R.
Zmniejszenie średnic rurociągów to mniejsze średnice kształtek, armatury, obejm, izolacji itp.
Daje to, w połączeniu z łatwiejszym transportem oraz prostszym i szybszym układaniem lżejszych rurociągów, oszczędności  tak w kosztach materiałów jak i robocizny.

Zgrzewanie  polipropylenu  PP-R CT  ze standardowym polipropylenem PP-R odbywa się według stosowanych do tej pory, niezmienionych zasad.

PP-R CT  jest w ujęciu normy  EN ISO 1043  kopolimerem PP typu random o specjalnej morfologii kryształów i wyraźnie poprawionej odporności na temperaturę.
Klasa  PP-R CT  objęta została również niedawno zaktualizowaną, niemiecką normą  DIN 8077, określającą standardy dla rur ciśnieniowych z polipropylenu.

Zobacz też   Info

 

Copyright © 2007
Bänninger Reiskirchen
Polska Sp. z o.o.
O firmie | Produkty | Certyfikaty | Referencje | Info | Kontakt Projekt i wykonanie
Verdox